Privacy & Cookie statement

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, DEMOSITE - Microsite 2.0, zorgt ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. , zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier, het versturen van nieuwsbrieven en marketingberichten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren en waar gegevens aan worden verstrekt.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Name Domain Type cookie Doel Geldigheidsduur
CONCRETE5 .euretco-microsite.nl


PHPSESSID .euretco-microsite.nl Marketing Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om waarde te bepalen van advertentiepartner, af te rekenen met advertentiepartner 100 dagen
X-Magento-Vary .euretco-microsite.nl Functioneel Faciliteert caching van content op de server om pagina’s sneller te laten laden.
NID .google.com Functioneel Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond. 1 jaar
__atuvc .euretco-microsite.nl Functioneel Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. 30 minuten
__atuvs .euretco-microsite.nl Functioneel Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. 30 minuten
_ga .euretco-microsite.nl Analytisch We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen. 1 jaar
_gat .euretco-microsite.nl Analyse Gebruikt om request rate te optimaliseren 10 minuten
_gid .euretco-microsite.nl Analytisch Onderscheiden van gebruikers 1 dag
form_key .euretco-microsite.nl Functioneel Willekeurig aangemaakte sleutel van de winkel, om nagemaakte aanvragen te voorkomen.
loc .addthis.com Analytisch Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 1 jaar
fr .facebook.com Advertising Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden
mage-cache-sessid .euretco-microsite.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie
mage-cache-storage .euretco-microsite.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie
mage-cache-storage-section-invalidation .euretco-microsite.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie
mage-messages .euretco-microsite.nl Functioneel Deze cookie helpt ons bij het versturen van berichten. sessie
mage-translation-file-version .euretco-microsite.nl Functioneel Voorziet in de vertaling van content naar andere talen.
mage-translation-storage .euretco-microsite.nl Functioneel Voorziet in de vertaling van content naar andere talen.
mus .addthis.com Niet geclassificeerd 1 jaar
ouid .addthis.com Marketing Maakt het mogelijk om via vele sociale media een artikel op onze website te delen. Met deze cookies wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn en of deze gebruiker ook artikelen deelt met de AddThis buttons. 1 jaar
product_data_storage .euretco-microsite.nl Functioneel Tijdelijke informatie van uw sessie. Deze informatie is nodig om de snelheid van de website te optimaliseren. 1 jaar
recently_compared_product .euretco-microsite.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie
recently_compared_product_previous .euretco-microsite.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie
recently_viewed_product .euretco-microsite.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie
recently_viewed_product_previous .euretco-microsite.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie
store .euretco-microsite.nl Functioneel De winkelweergave of taal die u hebt geselecteerd. Sessie
uid .addthis.com Marketing Uniek toegewezen machine-gegenereerd user-id. AddThis plaatst dit cookie als onderdeel van hun gebruikersmetingen en analytics. 2 jaar
uvc .addthis.com Marketing Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien. 1 jaar
wishlist_counter_nl .euretco-microsite.nl Functioneel Deze cookie houdt bij hoeveel items er op het wensenlijstje staan. Sessie


Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

DEMOSITE - Microsite 2.0